۱۳۹۸-۰۶-۱۷
آگهی

آگهی مناقصه اجرای عملیات آبیاری قطره ای

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد اجرای سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای بخشی از اراضی باغات مجتمع کشاورزی امام رضا(ع) را از طریق مناقصه واگذار نماید.

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد وکرمان، در نظر دارد اجرای عملیات سیستم آبیاری قطره ای 76 هکتار از اراضی باغات مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) جهاد آباد عنبرآباد جیرفت را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط مورد تایید جهاد کشاورزی استان می توانند پیشنهادات کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 98/06/25 به دفتر مرکزی این سازمان واقع در رفسنجان میدان قدس، سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تحویل نمایند.

  • واریز مبلغ 100/000/000ریال به حساب جاری 2217078000 نزد بانک تجارت به نام این سازمان جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
  • سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است.
  • به پیشنهادات مبهم یا مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن های تماس :  09- 34281108 -034  

 

 

 

منبع
سازمان موقوفات یزد و کرمان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید