۱۳۹۸-۰۶-۲۸
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد بخشی از محصول خرمای سال جاری را از طریق مزایده به فروش برساند.

آگهی مزایده فروش محصول خرما سال 1398

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد بخشی از محصول خرمای سال جاری را از طریق مزایده به فروش برساند.

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد مقدار100 تن محصول خرمای سال 98 موجود در سرد خانه مجتمع کشاورزی و باغداری امام رضا(ع) واقع در جهاد آباد عنبر آباد جیرفت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آورد با واریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 2217078000 به نام سازمان موقوفات یزد و کرمان نزد بانک تجارت شعبه طالقانی رفسنجان، پیشنهاد خود را کتباً تا تاریخ 98/8/13 به همراه فیش واریزی به دفتر مرکزی این سازمان واقع در رفسنجان میدان قدس و یا به دفتر مجتمع کشاورزی امام رضا(ع) واقع در کیلومتر42 جاده جیرفت کهنوج تحویل نمایند.

به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت مشاهده محصول و اطلاعات کیفی می توانید با شماره 09131480642 آقای مهندس کمال الدینی هماهنگ نمایید.

 

منبع
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید