۱۳۹۸-۰۸-۱۰

آیین تعویض پرچم عزای حسینی با پرچم سبز رضوی در میدان قدس رفسنجان

همزمان با حلول ماه ربیع الاول آیین تعویض پرچم عزای حسینی با پرچم سبز متبرک رضوی ، با حضور جمعی از مسئولین و خادمیاران رضوی برگزار شد.

همزمان با حلول ماه ربیع الاول روز پنج شنبه 9 آبان ماه 1398، آیین تعویض پرچم عزای حسینی با پرچم سبز متبرک رضوی ، با حضور جمعی از مسئولین و خادمیاران رضوی  برگزار شد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود