۱۳۹۸-۰۸-۲۱

آگهی مزایده مرحله دوم فروش محصول پسته سال 1398

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد محصول پسته تولیدی سال 98 خود را از طریق مزایده به فروش برساند

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد محصول پسته تولیدی سال 98 خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 با مراجعه به دفتر مرکزی سازمان واقع در رفسنجان میدان قدس ، با مشاهده نمونه و میزان محصول، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/08/27 به صورت مکتوب ارائه نمایند. ضمنا واریز 5 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب جاری 2217078000 بانک تجارت شعبه طالقانی رفسنجان به نام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان الزامی است . سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن های تماس:9- 03434281104

 

منبع
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید