۱۳۹۹-۰۴-۰۵
آگهی مزایده فروش محصول جو

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد نسبت به فروش مقدار57 تن جو چهارپر سال99 از طریق مزایده اقدام نماید

 

متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا یک شنبه 99/04/15 بصورت مکتوب به آدرس رفسنجان میدان قدس دفتر مرکز این سازمان ارائه نمایند. ضمنا واریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب جاری2217078000 بانک تجارت طالقانی رفسنجان به نام سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان الزامی است. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

تلفن های تماس: 9-03434281108

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید