۱۳۹۹-۰۴-۰۵
آگهی مناقصه خرید کود حیوانی

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد کود گاوی و مرغی باغات موقوفات خود در استان کرمان را از طریق مناقصه طبق جدول زیر خریداری نماید.

 

لذا کلیه شرکتها و فروشگاههای واجد شرایط می توانند پیشنهادات خود را کتبا تا تاریخ 99/4/8 به آدرس دفتر مرکزی سازمان واقع دررفسنجان میدان قدس سازمان موقوفات آستان قدس رضوی تحویل و نمونه کود پیشنهادی را نیز تا تاریخ مذکور در محلی که توسط سازمان تعیین می گردد تخلیه نمایند.

شرایط مناقصه:

« واریز مبلغ200/000/000 ریال به حساب جاری2217078000 این سازمان نزد بانک تجارت رفسنجان الزامی است.

  • هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است
  • به پیشنهادات مخدوش مبهم ناقص ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

تلفن تماس : 9-03434281104

نام شهرستان

کود گاوی/ تن

کود مرغی/ تن

انار ، نوق، رفسنجان و حومه

380

1000

شهربابک و حومه سیرجان

100

-

حومه کرمان

20

100

جهادآباد عنبرآباد جیرفت

100

-

راور

200

100

جمع

800

1200

 

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید