۱۳۹۹-۰۴-۰۵
آگهی مزایده فروش ضایعات

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات خود به شرح ذیل اقدام نماید

 

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید روز یکشنبه 99/4/8 ضمن مراجعه به ضبط پسته احمدآباد رضوی واقع در رفسنجان کیلومتر 5 جاده احمدآباد رضوی واقع در رفسنجان کیلومتر 5 جاده اسلام آباد کورگه و بازدید قیمت خود را به صورت کتبی به همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده تحویل دفتر مرکزی سازمان نمایند . سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ضمنا هرگونه پیشنهاد مبهم و ناخوانا و دارای خط خوردگی فاقد اعتبار می باشد.

مدت زمان تحویل یک هفته می باشد.

تلفن های تماس : 9-03434281108 

شرح

میزان سپرده (ریال)

آهن قراضه حدود 30تن

50/000/000

پلاستیک کهنه حدود 20 تن

50/000/000

موتور چاه اسقاط (1عدد)

50/000/000

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید