۱۳۹۸-۰۱-۲۵
آگهی مناقصه نیروهای کار
آگهی مناقصه نیروهای کار مورد نیاز سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی در نظر دارد نیروهای کار مورد نیاز خود را برای انجام امور خدماتی ، پشتیبانی و کشاورزی دراستانهای یزد و کرمان جهت سال 1398 از طریق شرکت های تأمین منابع انسانی (خدماتی ) دارای مجوز فعالیت رسمی تأمین نماید

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در  نظر دارد  نیروهای کار مورد نیاز خود را برای انجام امور خدماتی ، پشتیبانی و کشاورزی دراستان های یزد و کرمان جهت سال 1398 از طریق شرکت های تأمین منابع انسانی (خدماتی ) دارای مجوز فعالیت رسمی  تأمین نماید  لذا از شرکت های دارای سابقه و واجد شرایط  دعوت به عمل می آید پشنهادات خود را کتباً تا یک هفته بعد از درج آگهی به دفتر مرکزی سازمان  واقع  در میدان قدس تحویل نمایند . سازمان در ردّ یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است . هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

 

                   تلفن تماس :   9 -  34281108 

منابع:
سازمان موقوفات یزد و کرمان
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید